Sporym zainteresowaniem cieszyła się prezentowana na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie (22 – 25 maja 2014), w stoisku Związku Literatów Polskich, książka „Kapitalista, pacyfista, filantrop – Jan Bloch (1836 – 1902), która ukazała się w kwietniu b.r. nakładem Wydawnictwa TRIO.