Ewa Małkowska-Bieniek odtworzyła działalność charytatywną Jana i Emilii Blochów na podstawie artykułów i notatek opublikowanych w warszawskiej prasie z przełomu XIX i XX wieku. „Kurier Warszawski”, „Kurier Codzienny”, „Gazeta Poranna”, „Tygodnik Powszechny”, „Słowo”, „Przegląd Tygodniowy”, „Przeglądzie Pedagogiczny” i „Przyjaciel Dzieci” informowały czytelników o działaniach filantropijnych i funkcjonowaniu stowarzyszeń współzakładanych przez Emilię Bloch i współfinansowanych przez obydwojga małżonków.

Ewa Małkowska-Bieniek, „Emilia Bloch, filantropka i społeczniczka” – STOLICA 9-10 2023